nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany

Nagrzewnica - budowa i działanie

nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany
Sposób działania nagrzewnicy uzależniony jest od jej rodzaju. Powietrze w nagrzewnicach wodnych podgrzewa się dzięki wymiennikowi aluminiowemu, przez który przepływa gorąca woda. Dzięki wymiennikowi ene.