Wszelkie niejasności które pojawia się w

Aventum Kancelaria Aventum KancelariaNabycie nieruchomości przez zasiedzenie stanowi jeden z podstawowych typów pierwotnego nabycia ziemi.
Trzeba mieć jednak na uwadze, że musi minąć określony czas, zanim dana osoba zyska pełne prawo własności działki bądź domu. Najczęściej zasiedzenie następuje w złej wierze - w takie.

Widok do druku:

Aventum Kancelaria