etykiety nalepki

desktop publishing – publikowanie zza biurka)

etykiety nalepki
DTP (ang. desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi.
Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku.

W tym znaczeniu termin.

Widok do druku:

etykiety nalepki